វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងទទួលស្គាល់ជាសាកល ជាមួយនឹងគែមឌីជីថល ដែលឈរលើការសាកល្បងនៃពេលវេលា។

វប្បធម៌សាជីវកម្ម ១

បេសកកម្ម

យើងផ្តល់អាទិភាពដល់តម្រូវការ និងចំណុចឈឺចាប់របស់អតិថិជន ដោយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ និងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង ដែលបន្តបង្កើតតម្លៃអតិបរមាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

តម្លៃ

សុចរិតភាព៖យើងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់ និងការជឿជាក់លើរាល់ការទំនាក់ទំនងរបស់យើង ដោយព្យាយាមស្មោះត្រង់ក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងអស់។
ការ​ផ្តោ​ត​អារម្មណ៍​របស់​អតិថិជន:យើងដាក់អតិថិជនរបស់យើងជាបេះដូងនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ ដោយផ្តោតលើពេលវេលា និងធនធានដែលមានកំណត់របស់យើងលើការបម្រើពួកគេឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង។
កិច្ចសហការ៖យើងធ្វើការរួមគ្នាជាក្រុម ដើរក្នុងទិសដៅតែមួយ និងអបអរភាពជោគជ័យជាមួយគ្នា ទន្ទឹមនឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាលំបាក។
ការយល់ចិត្ត៖យើងមានបំណងស្វែងយល់ពីទស្សនៈរបស់អតិថិជនរបស់យើង និងបង្ហាញការអាណិតអាសូរ ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់យើង និងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដ។
តម្លាភាព៖យើងបើកចំហ និងស្មោះត្រង់ក្នុងការដោះស្រាយរបស់យើង ខិតខំធ្វើឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់យើង ខណៈពេលដែលជៀសវាងការរិះគន់ពីអ្នកដទៃ។